BARVY A JEJICH VLIV NA ZDRAVÍ

Barva je projevem světla o určité vlnové délce. Její elektromagnetické záření proniká do těla kde působí na konkrétní orgány, čímž ovlivňuje naši fyzickou, duševní a emoční stránku.

Vše ve Vesmíru vibruje.
Vše na nás působí svojí jedinečnou energií a nenávratně nás ovlivňuje.
MIMO JINÉ I BARVY

Pár příkladů o moci barev:

  • dle vědeckých pokusů i nevidomému člověku stoupne tělesná teplota po čase stráveném v červeně vymalované místnosti. Naopak v modře vymalovaném pokoji se jeho tělesná teplota sníží. 
    To vše i přesto, že slepý člověk barvy nevidí. Důvodem je, že barevné vibrace působí na celou naši tělesnou schránku (nejen na kůži a vnější povrch, nýbrž vibrace prostupují celou konstitucí)
  • poté, kdy byl anglický most sebevrahů Blackfriars Bridge přetřen na zeleno (zelená je barva života) počet sebevražd výrazně klesl
  • zelená barva, která se nachází přesně uprostřed viditelné spektra (560 nanometrů) dokáže při delším působení zlepšit vidění člověka

A MY VÁS NAUČÍME, JAK VYUŽÍT BARVY VE SVŮJ PROSPĚCH

Barvy nás ovlivňují celý život. Mají vliv na naši náladu i na rozhodnutí, která činíme. Jak ale využít barvy ve prospěch našeho zdraví a životního štěstí?
Toto a mnohem více se dozvíte na zcela ojedinělém kurzu, který jinde nemáte možnost absolvovat.


Abyste se mohli našeho kurzu Barvami ke Štěstí zúčastnit,
potřebujete si kladně odpovědět na tyto 3 otázky:

  1. Jsem přístupný (a) novým věcem?
  2. Jsem připraven(a) na sobě pracovat?
  3. Mám standardní cit pro barvu=netrpím barvoslepostí? 

Pokud jste si na všechny tři otázky odpověděly „ANO“, pak Vás s radostí uvítáme na našem kurzu.
Kurz je celodenní (8 hodin)

KONTAKTUJTE NÁS